EN TR

SANAYİDE YÜKSEK TEKNOLOJİYE GEÇİŞ PROGRAMI

SANAYİDE YÜKSEK TEKNOLOJİYE GEÇİŞ PROGRAMI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayide katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin payını arttırmak üzere “Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı” başlatılmıştır. Programın amacı sektör odaklı bir yaklaşım ile sanayinin rekabet gücünü arttıracak ve ithal bağımlılığını azaltacak ürün ve projelerin geliştirilmesi ve global pazara entegrasyonunun sağlanmasıdır.

Bu kapsamda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile MAKFED ve İMSAD tarafından, odak sektörler arasında yer alan, makine teçhizat sanayi ve inşaat malzemesi sanayinde, söz konusu ürünleri ve yüksek teknolojiye geçişteki somut adımları belirlemek amacıyla sanayinin, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve Sayın Bakanımız Faruk Özlü’nün katılımıyla 15 Şubat 2018 günü İzmir'de “Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı-Türkiye Makine Sanayi Zirvesi” ve 19 Nisan 2018 tarihinde İstanbul’da “Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Zirvesi” gerçekleştirilmiştir.

Her iki zirveyede KBSB olarak katılım sağlayarak, konu ile ilgili sektörümüzün beklentileri ve diğer sorunları dile getirilmiştir.