EN TR

Kazan Tasarımı Eğitimi

KAZAN TASARIMI EĞİTİMİ

Kazan, Basınçlı Kap ve Isı Cihazları sektöründe faaliyet gösteren firmaların, TASARIM - PROJE MÜHENDİSLERİ, KALİTE YÖNETİCİLERİ VE ÜRETİM SORUMLULARINA yönelik, KBSB ve TUV- Austria Türk işbirliği ile 27-28 Haziran 2018 tarihleri arasında bir eğitim programı düzenlenecektir.

Eğitimin amacı, firmalarımızın güncel direktif ve standartlara uygun ürün tasarımı yapabilme bilgi ve becerilerini artırmaktır.

AB normları, CE direktifleri ve TSE standartları kapsamında verilecek eğitim aşağıdaki konuları detaylı olarak ele alacak ve uygulamaya yönelik örneklerle zenginleştirilecektir.

Eğitim Konu Başlıkları:            

1-     Kazan tanımının ve sınıflandırılmasının yönetmeliklere uygun olarak yapılması ve ayrımlarının gerçekleştirilmesi,

2-     2014/68/AB Yönetmeliği hakkında bilgilendirme,

3-     97/23/AT Yönetmeliği ile 2014/68/AB Yönetmeliği arasındaki önemli farklar,

4-     TS EN 12952 (su borulu kazanlar), TS EN 12953 (silindirik kazanlar) ve EN 13445 (basınçlı kaplar – ateşle temas etmeyen) Standartlarına göre tasarım incelemesi,

5-      Buhar kazanları, sıcak su kazanları ve kızgın yağ kazanlarının teknik dosyalarında nelerin olması gerektiğini kapsayan teknik dosya incelemesi,

6-     Buhar ve kızgın su kazanlarının donanımlarının 2014/68/AB Yönetmeliğindeki yeri,

7-     Buhar veya kızgın su kazanlarının güvenlik aksesuarları ve donanımları,  bu aksesuarların yönetmelikte, TS EN 12952 ve TS EN 12953 standartlarında tanımlanması,

Katı yakıtlı elle veya otomatik yüklemeli sıcak su kazanlarının 2014/68/AB Yönetmeliğindeki yeri,

Dosya Adı Dosya Türü Dosyayı Kaydet
Kazan Tasarım Eğitimi Başvurusu pdf