Derneğimiz Hakkında

Tarihçemiz

Derneğimiz 1985 yılında kurulmuş, ülkemizin en eski ve köklü sektörel derneklerinden bir tanesidir. Kazan ve Basınçlı kap sanayisi ve bu sanayinin bileşeni konumundaki yardımcı ekipman ve hammadde tedarikçilerinin de bir araya geldiği, geniş ve güçlü bir platform olarak ülke sanayicisine ve ülke gelişimine katkı vermek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

Derneğimiz, Türkiye İklimlendirme Meclisi, MAKFED (Makine İmalatçıları Federasyonu), Türk Loydu Vakfı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, BTSB BASTEK komitesi gibi önemli ve etkili kurumların üyesi ve etkin bir paydaşıdır. 

KBSB , köklü geçmişi ile etkin ve tanınırlığı yüksek bir sivil toplum kuruluşu olarak, üyelerimizin ve sektörün her türlü sorun ve ihtiyaçlarını en üst kademede dile getirme ve savunma gücüne sahip bir kuruluştur.


 

Vizyonumuz

Ülkemizde faaliyet gösteren kazan ve basınçlı kap imalatçıları ile önemli çözüm ortaklarının bir araya gelerek temsil edildiği bir sivil toplum kuruluşu olarak, üyelerimizin ulusal ve uluslararası pazarda güçlü birer imalatçı ve tedarikçi olmalarını temin etmek,


 

Misyonumuz

Tüm üyelerimizi, yurtiçi ve yurtdışında, diğer STK lar, kamu ve özel işletmelere karşı başarı ile temsil ederek;

  • Global değerlere, değişen doğal kaynaklar ve ekolojik şartlara uygun hareket etmesini desteklemek üzere, üyelerimizin kalite ve teknoloji açısından gelişimini sağlamak,
  • Üyelerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü teminine katkı sağlamak,
  • Üyelerimizin global pazara adaptasyonunu sağlamak,
  • Üyeler arası işbirliği ve koordinasyon şartlarını iyileştirmek,
  • Üyelerimizin mal ve hizmet tedarik şartlarını iyileştirmek.
  • Üyelerimiz tarafından piyasaya arz edilen ürünlerin, güvenli kullanımını temin etmek,
  • Ülkemizin enerji de ve enerji teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltacak politikaların oluşumuna katkı vermek.
  • Makine ve teçhizat imalat sanayinin önemli bir bileşeni olarak, bu kapsamdaki ülke politikalarına katkı vermek.
tr_TR